Pag-transplant ng Buhok sa Marmaris

"Paglipat ng Buhok sa Marmaris"

Ang mga problema sa pagkawala ng buhok ay maaaring magdulot ng mga hindi kanais-nais na sitwasyon tulad ng kawalan ng tiwala sa sarili sa mga tao. Ang mga taong nakakaranas ng ganitong mga problema ay maaaring makinabang mula sa paglipat ng buhok;

[Paglipat ng Buhok sa Marmaris]

Fue Transplant ng Buhok | Huwebes, Setyembre 7, 2023|

    Libreng Consulting